معرفی 

 

ایران اسلامی به دلیل دارا بودن ثروتها و منابع زیرزمینی و زیرساختی یکی از 5 کشور ثروتمند دنیا محسوب می شود بطوریکه تاکنون نبود تکنولوژی مناسب و عدم سرمایه گذاری در این حوزه ضربه های فراوانی را به منافع ملی وارد آورده است. شناخت فرصتهای موجود در حوزه صنایع ، معادن و انرژی از اهم برنامه های سرمایه گذاری فاتحان عصر تدبیر بوده و مدیران این مجموعه نگاه ویژه ای را به این گروه دارند.

 

 

حوزه فعالیت گروه صنایع ، معادن و انرژی:

ü       سرمایه گذاری و مشارکت در شرکت ها ، مجتمع ها ، طرحها اعم از تولیدی بازرگانی خدماتی و صنعتی

ü       ارائه کلیه خدمات مهندسی ، مشاوره ، انتقال تکنولوژی در زمینه های مطرح شده 

ü       بهینه سازی مصرف انرژی ، تولید و راه اندازی سیستم های نوین انرژی به خصوص انرژیهای پاک و تجدید پذیر

 

اهداف کلان:

ü       متنوع سازی منابع درآمدی و توزیع ریسک با نوآوری در مدل کسب و کار و سرمایه گذاری 

ماموریت : 

ü       سرمایه گذاری محوری در فعالیتهای صنعت ، معدن و انرژی ضمن نقش آفرینی در توسعه کشور 

 

چشم انداز :

ü       قرار گرفتن در جایگاه 100 گروه برتر فعال در حوزه صنعت ، معدن و انرژی با سرمایه گذاری دانایی محور 


تاریخچه

1381
سرمایه گذاری معادن و فلزات اکسیر خاک
1384

سرمایه گذاری صنایع غذائی آلما هیوا

1391

صنایع داروسازی بصیرت

1391

تامین انرژی انصار کوثر

نمونه ای از پروژه ها