تبریز ایران
04133380880

تلفن تماس

F.A.TADBIR@GMAIL.COM

ایمیل

موسسه پژوهش و فناوری رها

موسسه پژوهش و فناوری رها با شماره ثبت 1109 و شناسه ملی 10200360820 یکی از شرکتهای ارائه کننده خدمات فناوری و تجاری سازی محصولات دانش بنیان می باشد که به همت گروهی از اساتید دانشگاه و متخصصین بازار در سال 1388 در تبریز به ثبت رسیده است این موسسه با استقرار در پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی و ایجاد ارتباط با شرکتهای صاحب ایده و تکنولوژی مسیر پیشرفت و ورود شرکتهای دانش بنیان به بازارهای بزرگ را فراهم می آورد.

این موسسه  به عنوان کارگزار معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری وظیفه ارزیابی شرکتهای دانش بنیان شمالغرب کشور را بر عهده دارد در کنار این امر مهم کارگزار فن بازار شهرک های صنعتی و کارگزار دفتر انتقال تکنولوژی ایران و کره نیز می باشد.

 

مراکز شرکت

خدمات حمایتی و توانمندسازی

 

خدمات ارزیابی 

 

خدمات توسعه بازار و تجاری سازی 

 

  خدمات بازرگانی و صادرات


خدمات مدیریت فناوری

 

خدمات مالکیت فکری

 

خدمات مشاوره دانش بنیان

 

پروژه ها