تبریز ایران
04133380880

تلفن تماس

F.A.TADBIR@GMAIL.COM

ایمیل

>>شرکت مبتکران تجارت و اقتصاد ماندانا سام

هم راستا با روند جهانی و با هدف ارائه مشاوره و خدمات تخصصی مالی و بازرگانی ، شرکت تجارت و اقتصاد ماندانا سام به شماره ثبت 42920 و شناسه ملی 14006036345 در سال 1395 به ثبت رسید این شرکت مجموعه ای از سرمایه های انسانی تحصیل کرده و ماهر را به خدمت گرفته است تا هم بازوی توسعه اقتصادی بازار باشد و هم بتواند خدمات تخصصی را به شرکتها و سازمانهای منتخب ارائه نماید.

مراکز شرکت

مرکز شتابدهی مالی و اقتصادی

 

مرکز خدمات اقتصادی

 

مرکز خدمات مالی

 

مرکز خدمات گمرکی


مرکز خدمات سرمایه گذاری

 

پروژه ها