تبریز ایران
04133380880

تلفن تماس

F.A.TADBIR@GMAIL.COM

ایمیل

پیشنهادات کاری ما

به ما بپیوندید و به توسعه بازار شرکت کمک کنید!

ما فرصتی فوق العاده برای یادگیری و پیشرفت به شما ارائه می دهیم تا توسعه و بخشی از یک تجربه هیجان انگیز تیم ما باشید.

درباره ما

درباره ما

فاتحان عصر تدبیر یک شرکت سرمایه گذاری در حوزه فناوریهای پیشرفته می باشد که با سرمایه گذاری در استارتآپ ها به شبکه بزرگ تجاری می اندیشد.