تبریز ایران
04133380880

تلفن تماس

F.A.TADBIR@GMAIL.COM

ایمیل

>> شرکت سرمایه گذاری صنایع غذایی آلما هیوا

این شرکت به شماره ثبت 32999 و شناسه ملی 10200408694 در سال 1390 به ثبت رسیده است و ماموریت سرمایه گذاری در شبکه های تولید ، بسته بندی ، توزیع انواع مواد غذایی و مصرف خانوارهای ایرانی را بر عهده دارد .

قیمت پائین ، تنوع و حق انتخاب بیشتر ، کیفیت بالاتر ، فراهم کردن خدمات عالی و فراتر از حد انتظار برای مشتریان مهمترین شعار این مجموعه می باشد.

این مجموعه با اجرای طرح تامین و فروش خانه به خانه ، مزرعه به خانه ، کارخانه به خانه در صدد ایجاد بزرگترین زنجیره تامین در کشور می باشد.

 

خدمات اصلی :

ü       ایجاد زنجیره تامین مواد غذایی در پنج سطح فروشگاهها ، سوپر سنترها ، بازارهای محلی ، فروشگاههای بین المللی 

ü       عرضه طیف بسیار وسیع و متنوع از انواع مواد غذایی

ü       عرضه انواع مواد اولیه غذاهای طبیعی 

ü       بسته بندی و پخش مواد غذایی

مراکز شرکت

مرکز شتابدهی صنایع غذائی 

 

مرکز توزیع و پخش صنایع غذایی

 

مرکز بسته بندی صنایع غذائی

 

پروژه ها