>> شرکت سرمایه گذاری معادن و فلزات اکسیر خاک

این شرکت با شماره ثبت 32986 و شناسه ملی 10200408578 در سال 1390 به ثبت رسیده است . هدف از ایجاد شرکت عبارت است از : تاسیس , خرید , مشارکت , تامین منابع مالی و سرمایه گذاری درانواع شرکتها, موسسات و واحدهای صنعتی و معدنی وانجام فعالیتهای مالی و اعتباری درداخل کشور و همچنین انجام کلیه خدمات مشاوره ای درزمینه های تولید, سرمایه گذاری , توسعه و تکمیل , برنامه ریزی و بودجه بندی , تامین منابع مالی , بازاریابی و طراحی سیستمهای مدیریتی , سرمایه گذاری درخارج از کشور بصورت مشارکتی و قبول و اعطاء نمایندگی وانجام کلیه عملیات دیگری که بطور مستقیم و غیرمستقیم برای تحقق اهداف مزبور لازم می باشد .

 

حوزه فعالیت اصلی :

ü       سرمایه گذاری و خرید و فروش سهام شرکتهای معدنی

ü       ارائه خدمات فنی و مهندسی و انتقال تکنولوژی  ( امکان سنجی ، برنامه ریزی ، تجاری سازی و ...)

مراکز شرکت

مرکز شتابدهی معادن و فلزات

مرکز توسعه و بهره برداری معادن  

مرکز توسعه و بهره برداری فلزات  

پروژه ها