تبریز ایران
04133380880

تلفن تماس

F.A.TADBIR@GMAIL.COM

ایمیل

کانون  آموزشهای تدبیر

کانون آموزش های تخصصی تدبیر، با شناسايي نيازهاي آموزشي مؤسسات و شركتها و با بهره گيري از توان علمي و عملي شبكه اي از استادان و مشاوران متخصص و مجرب داخل و خارج از كشور، دوره هاي متنوع آموزشي را براي سطوح مختلف مديران ارشد، مديران مياني، كارشناسان و سرپرستان با گرايشهاي مختلف طراحي و اجرا مي نمايد. ارائه دانش و مفاهيم روز، با تأكيد بر جنبه هاي كاربردي و استفاده از شيوه هاي نوين تدريس از ويژگيهاي بارز آموزش دراين مرکز است.   دربرنامههايآموزشيازروشهايتعامليازجملهاستفادهازقضايايآموزشي،كارهاي گروهي، كارگاههاي آموزشي و همچنين ابزارهاي چند رسانه اي استفاده مي شود . طراحی دوره هآی آموزشی مورد درخواست صنایع، برگزاری دوره هآی آموزشی تخصصی مورد نیاز صنایع،برگزاری آزمونهای استخدامی بدو استخدام،انجام معادل سازی دوره های آموزشیدر زمره فعالیتهای مرکز آموزشهای تخصصی تدبیر می باشد .

یکی دیگر از مهمترین فعالیتهای این مرکز راه اندازی مرکز آموزشهای مجازی برای قشرهای مختلف می باشد که تلاش داریم در اولین فرصت ممکن از آن بهره برداری نمائیم.

انعطاف پذیری ، تنوع خدمات و دوره های آموزشی و تعامل صادقانه و پایدار با مراکز مهندسی ، سازمانها و دستگاههای اجرایی از دیگر اهداف مرکز می باشد.مراکز شرکت

مرکز آموزشهای تخصصی

 

مرکز آموزشهای مجازی

 

مرکز آموزشهای دانش بنیان

 

مرکز آموزشهای عمومی


پروژه ها