افتتاح اولین واحد اقامتی در تفرجگاه آرال
اولین واحد مجموعه قامتی در سایت بوم گردی سوین در تفرجگاه آرال به بهره برداری رسید

شروع نوشتن اینجا...

سرمایه گذاری فاتحان عصر تدبیر در استارت آپ های کشاورزی
مدیر عامل فاتحان عصر تدبیر در مصاحبه ای خبر از سرمایه گذاری جدی در حوزه استارت آپ های کشاورزی داد.