تبریز ایران
04133380880

تلفن تماس

F.A.TADBIR@GMAIL.COM

ایمیل

افتتاح اولین واحد اقامتی در تفرجگاه آرال
اولین واحد مجموعه قامتی در سایت بوم گردی سوین در تفرجگاه آرال به بهره برداری رسید

شروع نوشتن اینجا...

سرمایه گذاری فاتحان عصر تدبیر در استارت آپ های کشاورزی
مدیر عامل فاتحان عصر تدبیر در مصاحبه ای خبر از سرمایه گذاری جدی در حوزه استارت آپ های کشاورزی داد.