تبریز ایران
04133380880

تلفن تماس

F.A.TADBIR@GMAIL.COM

ایمیل

>>شرکت کشتارگاه صنعتی آذرماهان

این شرکت با شماره ثبت 33061 و شناسه ملی 10200409317 درسال 1390 به ثبت رسیده است . نیاز کشور به تامین فرآورده های گوشتی و پروتئینی و حاشیه سود مناسب در این حوزه ، از سال 1390 فاتحان عصر تدبیر را بر آن داشت که یکی از سرمایه گذاریهای خود را در این زمینه متمرکز نماید در کنار فعالیت اصلی کشتارگاه ، احداث میادین دام ، واردات انواع فرآورده های گوشتی و پرورش حیوانات پوستی در دستور کار این شرکت قرار گرفته است.

 

خدمات اصلی :

      سرمایه گذاری در تولید انواع دامهای سبک و سنگین 

      کشتار و بسته بندی دامهای سبک و سنگین

      واردات دام زنده و فرآورده های گوشتی حلال

        سرمایهگذاری در تولید انواع ماهیان سردآبی

      پرورش حیوانات پوستی مجاز 

      احداث و مدیریت میادین دام 

مراکز شرکت

مرکز میادین دام

 

مرکز  خدمات کشتارگاهی

 

پروژه ها