تبریز ایران
04133380880

تلفن تماس

F.A.TADBIR@GMAIL.COM

ایمیل

بازدید استاندار آذربایجان شرقی
بازدید استاندار آذربایجان شرقی
بازدید دکتر آقاپور نماینده محترم شبستر
بازدید دکتر آقاپور نماینده محترم شبستر
بازدید دکتر امیری رئیس صندوق نوآوری و شکوفائی
بازدید دکتر امیری رئیس صندوق نوآوری و شکوفائی
بازدید دکتر بهبودی -رئیس سازمان برنامه و بودجه
بازدید دکتر بهبودی -رئیس سازمان برنامه و بودجه
بازدید دکتر پزشکیان نائب رئیس مجلس
بازدید دکتر پزشکیان نائب رئیس مجلس
بازدید رئیس سازمان محیط زیست کشور
بازدید رئیس سازمان محیط زیست کشور
بازدید سرپرست اداره کل فناوری اطلاعات
بازدید سرپرست اداره کل فناوری اطلاعات
بازدید مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی
بازدید مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی
بازدید مدیر کل پدافند غیر عامل استانداری
بازدید مدیر کل پدافند غیر عامل استانداری
بازدید معاون شهرک های صنعتی استان
بازدید معاون شهرک های صنعتی استان
بازدید معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری
بازدید معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری
بازدید معاون عمرانی استاندار
بازدید معاون عمرانی استاندار
بازدید معاون فرماندار سراب
بازدید معاون فرماندار سراب
بازدید هیئت رئیسه پارک علم و فناوری
بازدید هیئت رئیسه پارک علم و فناوری