تبریز ایران
04133380880

تلفن تماس

F.A.TADBIR@GMAIL.COM

ایمیل

معرفی :

همزمان با رشد علمی کشور و طرح مباحث دانش بنیان ، شرکت سرمایه گذاری فاتحان عصر تدبیر بنا به گرایش و ماهیت خود تصمیم گرفت بخشی از فعالیت های پژوهشی و خدمات موسسات خود را به سازمانها و شرکتهای بیرونی نیز ارائه نماید لذا از سال 1388 این مهم تحقق یافته و با تقویت شرکتها و موسسات زیرمجموعه مرتبط و بهره گیری از متخصصان امر فعالیت در 6 حوزه مرتبط با فناوریهای پیشرفته را آغاز کرد.

 

حوزه فعالیت هلدینگ آموزش ، پژوهش و فناوری:

ü               ارائه خدمات تخصصی فناوری  ( خدمات ارزیابی - خدمات توسعه بازار و تجاری سازی - خدمات آموزش - خدمات مشاوره -خدمات مالکیت فکری - خدمات مدیریت فناوری)

ü               ارائه خدمات پژوهشی و برگزاری دوره های آموزشی

ü               ارائه خدمات عارضه یابی

ü               ارائه خدمات آزمایشگاهی، کارگاهی و استاندارد

اهداف کلان:

ü               ایجاد ارزش برای مشتری و تعهد به رضایت مشتری

ماموریت :

ü               ارتقا و بهبود موجودی تکنولوژیکی هلدینگ و صنایع کشور و تجاری سازی بخش تحقیقات و تحقق ارتباط با بخشهای تحقیقاتی و تولیدی

 

چشم انداز :

ü               تبدیل شدن به یکی از 10 گروه تخصصی ارائه دهنده خدمات فناوری و  تجاری سازی در کشور


تاریخچه

1381
پیشگامان علم و فناوریهای عصر تدبیر  
1384

موسسه پژوهش و فناوری رها

1391

مهد کودک دیبا

نمونه ای از پروژه ها