تبریز ایران
04133380880

تلفن تماس

F.A.TADBIR@GMAIL.COM

ایمیل

معرفی فاتحان عصر تدبیر 

فاتحان عصر تدبیر یک شرکت سرمایه گذاری 
 با سهام  صد در صد خصوصی است که با سرمایه گذاری و مشارکت در طرح ها و پروژه های دارای فناوریهای پیشرفته و شرکت های دانش بنیان ،شبکه ای توانا از شرکتهای چابک دانا را پدید آورده است . 

شرکتها ،کانون ها و  مراکز  این شبکه در 6 هلدینگ موضوعی سازمان دهی شده اند و با هم افزایی و با به اشتراک گذاشتن داشته های مدیریتی ، علمی و امکانات فیزیکی خود شبکه ای بزرگ و مبتنی بر دانش را شکل داده اند شبکه ای که با شعار ما با تدبیر فاتحان عصریم قدم در راهی بزرگ گذاشته است.

 این شرکت سرمایه گذاری  چند کسب و کاره،  با طراحی نقشه راه و مدیریت واحد کسب و کارهای خود در بازارهای مختلف داخلی و خارجی در قالب کارآفرین ، سرمایه گذار خطر پذیر ، تولید کننده ، مشاور و پیمانکار اجرایی و خدماتی حضور فعال دارد.

 

اهداف فاتحان عصر تدبیر :

1.        مدیریت و برنامه ریزی ، کنترل و نظارت بر هلدینگ های  زیرمجموعه 

2.       تامین خدمات پشتیبانی و فنی و تخصصی

3.     بازاریابی ، بازارسازی و تحریک بازار جهت عرضه و فروش محصولات هلدینگ ها و شرکتهای تابعه

4.     مشارکت در راه اندازی شرکتهای نوپا ( VC ) ، مشارکت حقوقی (سهامداری ) ، مشارکت در پروژه ها و طرحهای جدید ...


ماموریت :

1.        انتخاب بهینه قلمرو فعالیت های اقتصادی از میان فرصتهای جذاب

2.       خلق ارزش و ثروت در چارچوب بازدهی نقدی و ارزش افزوده حاصل

3.     فراهم آوری زمینه سودآوری بلند مدت و پایدار

4.     بکارگیری رویکردهای دانش بنیان مبتنی بر بین المللی شدن


ارزش های محوری:

1.        شفافیت در اهداف ، برنامه ها ، مبانی تصمیمات ، منابع و مصارف همه ذینفعان

2.       حرکت در راستای منافع ملی و همسو با جهت گیری ها و برنامه های توسعه اقتصادی کشور

3.     قانون مداری

4.     بهره گیری از دانش و آگاهی روزآمد و تلاش در جهت تقویت اقتصاد دانش بنیان


چشم انداز :

رسیدن به جایگاه یکی از 100 شرکت مادر تخصصی  چند کسب و کاره در سطح کشور به لحاظ ارزش دارائیها با اتکا به توانمندیهای ملی ، مدیریتی و سرمایه انسانی در اختیار.