EN  TR  FA

تماس با ما

پیوستن به ما

پروژه های انجام شده

شرکتهای تحت حمایت

ماموریت

اهداف

درباره ما صفحه اصلی

 

 

در دنیا مدلهای مختلفی برای تامین مالی شرکتها وجود داشته و دارد اما روشهای قدیمی تامین مالی مانند وام و ... در راه اندازی کسب و کارهای مبتنی بر دانش به هیچ عنوان پاسخگو نبوده و به همین منظور شرکتهای VC یا سرمایه گذاری خطر پذیر به وجود آمدند. هر چند در ایران از چندین سال پیش و تقریبا از سال 1384 شرکتهای با محوریت سهام بخش دولتی به وجود آمدند اما این شرکتها به دلیل عدم دید بنگاهداری نتوانسته اند در شرکتهای صاحب فناوری سرمایه گذاری نمایند و عمدتا  این شرکتها (صندوق ها ) بیشتر به صورت عرضه وام بوده است که بعضا این وام ها با کارمزدهای بالا و یکساله پرداخت می شود.

به همین منظور به تبعیت از مدلهای جهانی بایستی چرخه و تجارت تکنولوزی به سمتی برود که نقش دولت در آن کمرنگ تر شده و سرمایه گذار بتواند با ریسک بالایی که انجام می دهد به سود بالایی هم بیندیشد.

در مدلهای جهانی VC سرمایه ای است که به همراه کمکهای مدیریتی در اختیار شرکت های جوان کوچک و به سرعت در حال رشد و دارای آتیه اقتصادی قرار می دهند سرمایه خطر پذیر از منابع تامین مالی شرکت های کوچک و نوپا است.

به بیان دیگر می توان گفت شرکت های سرمایه گذاری پول و تجارب مدیریتی را در اختیار شرکت های در حال رشد قرار می دهند و آنها هم این امکانات را برای تبلیغات ، پژوهش ، ایجاد زیر ساخت و تولید محصول استفاده می کنند. شرکت سرمایه گذار را VC FIRM و پولی را که به شرکت در حال رشد داده می شود سرمایه خطر پذیر  VENTURE CAPITAL FUND گفته می شود.

وی فریم ها در شرکتهایی سرمایه گذاری می کنند که به تکنولوژی جدید و یا روش کار نوین دست پیدا کرده اند این سرمایه گذاران در ازای پولی که سرمایه گذاری می کنند سهام آن شرکت را تصاحب می کنند و از این طریق تولید پول می کنند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

>> چرا فاتحان عصر تدبیر ؟

>> انواع مشارکت در طرحها و ایده ها

>> سبدهای سرمایه گذاری خطر پذیر

>> شرایط سرمایه گذاری

>>فرآیند سرمایه گذاری در طرحها و پروژه ها

>> لیست طرحها و ایده های قابل سرمایه گذاری

>> گزارشات هیئت مدیره شرکتهای سرمایه گذاری شده

 

 
کلیه حقوق این سایت متعلق است به فاتحان عصر تدبیر -1393